DOWOŻENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DOWOŻENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dowożenie uczniów
w roku szkolnym 2017/2018
w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku
Jodłówka, Świebodna, Jodłówka Parcelacja i Hawłowice

DOJAZD WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NA GODZINĘ 8:00

Pierwszy kurs
7:00 Jodłówka

Drugi kurs
7:25 Świebodna
7: 30 Jodłówka Parcelacja

Trzeci kurs
7:45 Hawłowice

ODJAZD UCZNIÓW W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY
- godz. 14.05
14:15 Świebodna i Jodłówka Parcelacja
14:35 Jodłówka

ODJAZD UCZNIÓW W CZWARTKI I PIĄTKI
- godz. 13.15

13:25 Świebodna i Jodłówka Parcelacja
13:45 Jodłówka

Dowożenie uczniów
w roku szkolnym 2017/2018
w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku
Kramarzówka i Pruchnik Górny

DOJAZD WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA NA GODZINĘ 8:00

Pierwszy kurs
7:05 Kramarzówka, Helusz
7:15 Kramarzówka Obucz
7:30 Pruchnik Górny przy OSP

ODJAZD UCZNIÓW W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY
- godz. 14.05

14:15 Hawłowice
14:25 Pruchnik Górny
14.40 Kramarzówka, Helusz

ODJAZD UCZNIÓW W CZWARTKI I PIĄTKI
- godz. 13.15

13:25 Hawłowice
13:40 Pruchnik Górny
13:50 Kramarzówka, Helusz

ĆWICZENIA Z INFORMATYKI