EU-GENIUSZ

Projekt EU-geniusz większe szanse dla uczniów szkół powiatu jarosławskiego

W roku szkolnym 2011/2012, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, będziemy realizować projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „EU-geniusz – większe szanse dla uczniów szkół powiatu jarosławskiego”. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów, gdyż środki finansowe są pozyskane z EFS-u.

• Uczniom klas I oferujemy zajęcia z:
- informatyki – 2 grupy po 1 godzinie tygodniowo
Prowadzący: - mgr inż. Mariusz Kapyrka

• Dla uczniów klas II oferowane są zajęcia wyrównawcze z:
- języka angielskiego – 2 grupy po 2 godziny tygodniowo
Prowadzący: - mgr inż. Anna Blok
- mgr Katarzyna Tomczyk-Raba
Wymiar: 60 godzin zajęć dla każdej grupy oraz po 10 godzin zajęć indywidualnych.
Te zajęcia dodatkowo będą wspierane przez zajęcia pedagogiczne prowadzone przez mgr Aleksandrę Wdowik. Spotkania te mają na celu przybliżenie uczniom lepszych sposobów uczenia się oraz zapamiętywania.

• Dla uczniów klas III będą realizowane:
a) zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - 2 grupy po 2 godziny tygodniowo.
Prowadzący: - mgr Agnieszka Buryło
- mgr Jowita Kwaterczak
Wymiar: -60 godzin zajęć grupowych oraz 10 godzin zajęć indywidualnych

W celu osiągnięcia lepszych wyników zajęcia będą uzupełniane zajęciami pedagogicznymi prowadzonymi przez mgr Alicję Halejcio.
b)zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego
Prowadzący: - mgr Adam Olejarz
- mgr Wioletta Grzech-Kędzior
Mają one pomóc uczniom w racjonalnym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Każda klasa III będzie miała po 8 godzin zajęć grupowych i po 8 godzin zajęć indywidualnych.

Dla uczniów mających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji będą zorganizowane:
- 4 grupy liczące po 6 uczniów.
Prowadzący: - mgr Katarzyna Jedlińska
- mgr Aleksandra Wdowik
Dla każdej grupy przewidzianych jest po 30 godzin zajęć.

Harmonogram zajęć