HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK 2015/2016

Wrzesień
• Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
• Zapoznanie z Regulaminem SU
• Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
• Zatwierdzenie planu pracy na nadchodzący rok
• Przydział pracy zespołom samorządu
• Udział w uroczystościach
• „ Matka z radością poda dłoń…” pielgrzymka rodziców, nauczycieli i uczniów do Tuligłów 148 rocznicy święceń kapłańskich Bł. Ks. Markiewicza w Tuligłowach
• Organizacja recepcji dotyczącej przyjęcia pielgrzymów na w/w pielgrzymkę.
• Przygotowanie apelu „ Poznajmy się”
• Pomoc w przygotowaniu imprezy środowiskowej „Dożynki Powiatowe”

Październik

• Przygotowanie życzeń i upominków – pamiątek z okazji Święta Edukacji Narodowej
• Zredagowanie Gazetki Informacyjnej SU
• Dyskoteka szkolna
• Aktualizacja strony internetowej

Listopad
• Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski
• Andrzejki szkolne

Grudzień
• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej - „Góra grosza”
• Przygotowanie stroików, życzeń oraz koncertu kolęd świątecznych dla nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego „Zwyczaje i tradycje świąteczne” i odwiedzenie instytucji współpracujących ze szkołą (UM w Pruchniku, Komisariat Policji, ŚDS, CKSiT w Pruchniku, Ośrodek zdrowia, Przedszkole Samorządowe, SP nr w Pruchniku)
• Przygotowanie dekoracji świątecznych na korytarzach szkolnych

Styczeń
• Aktualizacja strony internetowej SU
• Organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce
• Udział w Orszaku Trzech Króli
• Bal karnawałowy

Luty
• Poczta Walentynkowa.

Marzec
• Udział w rekolekcjach wielkopostnych
• Konkurs SU
• Przygotowanie życzeń z okazji Światowego Dnia Kobiet


Kwiecień
• Dyskoteka szkolna
• Pomoc koleżeńska dla uczniów mających trudności w nauce szczególnie dla uczniów klas III.

Maj
• Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i środowiskowych – kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• Wyniki konkursu SU

Czerwiec

• Organizacja Dnia Samorządności w szkole
• Udział w Dniach Pruchnika
• Udział w spotkaniach szkół im. ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym
• Czas podsumowań – apel podsumowujący pracę org.ucz. – przygotowanie prezentacji multimedialnej
• Uroczystość zakończenia roku szkolnego