REALIZOWANE PROJEKTY

SPRAWOZDANIE

W pierwszym tygodniu ferii 2014 roku, uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do realizacji programu „Na własne konto”, który został przygotowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” i Narodowym Bankiem Polskim. W trakcie pięciodniowych zajęć młodzież w sposób aktywny poprzez zabawy, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne zdobywała wiedzę ekonomiczną oraz umiejętność posługiwania się pojęciami ekonomicznymi. Rozpoznawała swoje kompetencje i ich przydatność w kontekście przyszłej pracy zawodowej. Kształtowała zdolności negocjacyjne i umiejętność współpracy. Uczyła się rozwiązywać problemy. Uświadamiała sobie korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej. Kształtowała postawę odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi.
Wycieczka do Banku Pekao w Jarosławiu umożliwiła uczniom zapoznanie się z produktami bankowymi, a zwłaszcza z mobilną bankowością na przykładzie aplikacji Peo Pay. Wizyta u lokalnych przedsiębiorców w firmie KNAPOL Stanisława Knapa i STARY KUFER Janusza Kochanowicza dała uczniom dobry i autentyczny przykład, jak od pomysłu poprzez realizację można osiągnąć sukces.
W trakcie rozmów z właścicielami firm młodzież dowiadywała się, jak założyć firmę, z jakimi trudnościami i kosztami musi się liczyć osoba podejmująca działalność na własny rachunek.
Aby motywować uczniów do pracy podczas zajęć, przeprowadzono liczne konkursy, za które były przyznawane punkty. Na zakończenie programu dla najlepszych przewidziano nagrody. Jest to więc jeden z nielicznych programów, podczas którego nagradza się uczestników. Kończąc szkolenie
w Banku Pekao, troje uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą z prezentowanych materiałów, otrzymało pamiątkowe budziki.
Podczas realizacji pierwszego etapu programu towarzyszył uczniom student Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - Konrad Wójcik, przez co zajęcia przebiegały sprawniej, a młodzież nie miała bariery, która pojawia się na linii nauczyciel - uczeń. Podziękowania należą się pani Alicji Chmieleckiej, pracownikowi UM Pruchnik, która nawiązała współpracę z EFRWP, w wyniku którego gimnazjum mogło wziąć udział w programie oraz panu dyrektorowi Adamowi Olejarzowi, który zapewnił nam materiały biurowe, możliwość kserowania, a nawet drugie śniadanie.
Szkoda tylko, że w programie brała udział tak mała ilość osób. Czyżby większość młodzieży wyjechała na obozy zimowe? Nie sądzę. Nie przypuszczam również, że uczniowie czas ferii spędzali na hali sportowej, podczas zabaw na świeżym powietrzu czy też zaczytywali się w dobrej lekturze
w zaciszu domowym. Nie pierwsza to oferta skierowana przez nauczycieli do młodzieży, która spotyka się z nikłym zainteresowaniem uczniów jak i rodziców.

Pokaz
Konto