OTWARCIE SZKOŁY
Miesiące wakacyjne, wrzesień i pierwsza połowa października 2005 roku to był dla społeczności gimnazjum okres bardzo pracowity. To okres, w którym przeprowadzaliśmy się do nowego budynku, zagospodarowywaliśmy go i przygotowywaliśmy się do uroczystości nadania imienia i sztandaru naszej szkole.
Podczas przeprowadzki uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji a także kilku rodziców mieli możliwość sprawdzenia wytrzymałości siłowej wolnokurczliwych białych włókien mięśniowych, wykonując długotrwałą statyczną pracę o ruchu jednostajnie przyspieszonym, nosząc krzesełka i drobne pomoce naukowe. Nie zabrakło również okazji do sprawdzenia wytrzymałości siłowej szybkokurczliwych włókienek czerwonych, gdy trzeba było wykonać pracę dynamiczną polegająca na załadowaniu, rozładowaniu i wniesieniu do sal kilkudziesięciu szaf. Po takiej pracy pH w mięśniach przybierało wartość, >7 co miało znaczący wpływ na stan mięśni w dniu następnym. Obliczając średnie arytmetyczne i wagowe należy wnioskować, że testy wydolnościowe wypadły pomyślnie, czego dowodem było przygotowane na 1 września nowe gimnazjum, gdzie w należytym porządku został ustawiony cały sprzęt szkolny.

Korytarz Piętro
Sala Informatyki

Rozpoczynając 1 września naukę wiedzieliśmy, że czeka nas wiele prac związanych z wystrojem klas i korytarzy oraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego. Prace te wykonywaliśmy popołudniami, często wieczorami oraz w wolne soboty.

Od połowy września rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowania do uroczystości nadania imienia i sztandaru szkole. Był to okres wysyłania zaproszeń, pisania scenariuszy, przemówień, okres prób, dekoracji, scenografii i nie wiem, czego jeszcze. Wiem, że było tego bardzo dużo. Większość nauczycieli i wielu uczniów wciąż pracuje na "dwie zmiany".
Zaproszenie

14 października - święto Komisji Edukacji Narodowej. Godzina popołudniowa
Pan Dyrektor z Panem od gazu usiłują uruchomić kocioł w kuchni.
Pani Dyrektor pojechała po rosół na barszczyk.
Pani Błachuta w kościele na próbie z młodzieżą.
Pani Niżnik chce zrobić próbę, ale nie ma dzieci, gdyż próbę przeprowadzają Pani Kos i Pani Szeliga.
Pani Stetsiv, Pani Buryło, Pani Mroczka, Pan Olejarz, Państwo Pierzchałowie, myją naczynia w kuchni.
Pani Mroczek Pupka, Pani Brzuchacz, Pani Kędzior, Państwo Kapyrkowie dopasowują serwetki do niespodzianek przygotowanych przez Panią Poziemską.
Panowie M. Szeliga i J. Kozłowski malują białą farbą zabrudzone ściany.
Pan Podolak szuka młotków do wbijania gwoździ w drzewce Sztandaru.
Pan Gmyrek zniecierpliwiony szuka drabiny, by móc umocować szyld i parę innych rzeczy.
Drabinę mają Panie M. Błajda i A. Wróbel w Izbie Pamięci, ponieważ wieszają portret Ks. Br. Markiewicza, mają z tym kłopot, ponieważ brakuje kogoś, kto potrafiłby ocenić czy równo wieszają.
Pani Brzuchacz zajęta w sali bankietowej, a Pani Kochanowicz i Pani Capik poprawiają błędy interpunkcyjne w Księdze Pamiątkowej.
Pani Kamińska w Szkolnej Galerii Prac Uczniowskich sama przykleja ostatnie prace, ponieważ Pani Kos jeszcze ustawia dzieci do ślubowania.
W tym ferworze prac mocno wspierają nas rodzice zwłaszcza Pan T. Czaczkowski, Pani A. Pakuła, Pani B. Brzuchacz, a także Państwo A. i E. Wywrótowie. Pan Wywrót wszystkie wolne chwile w ostatnim tygodniu spędził w Gimnazjum pomagając wiercić dziurki, wieszać obrazy i inne różne rzeczy.

Wszystko zapięte na ostatni guzik! Zrobiliśmy kawał dobrej roboty!"

  


15 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU - TO DLA SPOŁECZNOŚCI NASZEGO GIMNAZJUM WIELKI DZIEŃ!

Jest sobota godz13.00, piękny jesienny dzień. Na budynku Gimnazjum powiewają biało-czerwone flagi. Wejście przewiązane biało-czerwoną wstęgą. Przed budynkiem szkolnym na wysokim postumencie pomnik Ks. B. Markiewicza również przystrojony biało-czerwoną wstęgą. Szkoła jest przygotowana na wielkie święto.
Na dziedzińcu szkolnym gromadzą się uczniowie i nauczyciele. Wyczuwa się odświętny nastrój zarówno w ich zachowaniu jak i w ubiorze. Pełna gala!

Na dziedziniec szkolny w rytmie wygrywanego marsza wkracza Orkiestra Dęta OSP w Pruchniku.
Przedstawiciele rodziców wnoszą ufundowany przez Radę rodziców Sztandar, który zostanie przekazany szkole.

Gwar cichnie. Rozpoczyna się uroczysta defilada. Orkiestra prowadzi nas ulicami Pruchnika do Kościoła Parafialnego.

Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja wypełnia się młodzieżą, zaproszonymi gośćmi, nauczycielami.

Zespół instrumentalno-wokalny działający przy Gimnazjum daje koncert piosenek 
z repertuaru "Koszyk Malin" poświęconych Ks. B. Markiewiczowi.

Rozpoczyna się uroczysta Msza święta koncelebrowana przez zaproszonych księży, której przewodniczy 
ks. dr. Tadeusz Kocór.
Uroczysty charakter Mszy św. podkreśla bogata oprawa liturgiczna i muzyczna, natomiast godna, dojrzała postawa młodzieży tworzy atmosferę głębokiej modlitwy. Uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście z uwagą słuchają kazania ks. T. Kocóra, przybliżającego postać i duchowość naszego Patrona, angażują się w śpiew i modlitwę.

Po Mszy św. odbywa się uroczysta defilada na plac szkolny.

Jesteśmy uczestnikami uroczystości przebiegającej zgodnie z ustalonym scenariuszem. Jest ona prowadzona, przez świetnie sprawdzających się w roli konferansjerów, uczniów naszego Gimnazjum: Alinę Kos i Roberta Makowieckiego.

Większego splendoru temu doniosłemu wydarzeniu nadaje obecność przedstawicieli mediów.
SCENARIUSZ OTWARCIA GIMNAZJUM
Godz. 15,30 - rozpoczęcie uroczystości
Konferansjer A: Młodzież Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wita serdecznie wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Jesteśmy zaszczyceni a zarazem dumni z udziału Państwa w tym ważnym dla nas wydarzeniu. 

Konferansjer B: Nasza Uroczystość będzie miała następujący przebieg:
 • Odegranie Hymnu Państwowego
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Poświęcenie budynku, pamiątkowej tablicy i pomnika Ks. Br . Markiewicza
 • Przejście do budynku Hali Sportowej gdzie odbędzie się:
 • Powitanie i przedstawienie gości przez Dyrektora Gimnazjum Pana mgr Stanisława Szeligę
 • Odczytanie aktu nadania imienia szkole przez Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik Pana Władysława Flaka i wręczenie go dyrektorowi szkoły
 • Podziękowanie za akt nadania imienia
 • Akt przekazania Sztandaru
 • Poświęcenie Sztandaru
 • Ślubowanie
 • Wbicie pamiątkowych gwoździ
 • Wystąpienie Dyrektora Gimnazjum
 • Wystąpienia gości
 • Część artystyczna
Konferansjer A:
   - Baczność!
   - Do Hymnu Państwowego!

Hymn gra orkiestra
   - Po hymnie!

Konferansjer B: Proszę Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Pruchniku Pana mgr Stanisława Szeligę o zabranie głosu


Szanowni Państwo, Droga Młodzieży
W imieniu całej społeczności szkolnej Gimnazjum Publicznego w Pruchniku witam serdecznie wszystkich zebranych na szczególnie ważnej i doniosłej dla nas uroczystości, uroczystości otwarcia nowego budynku Gimnazjum oraz nadania naszej placówce imienia i sztandaru.
Obiekt, który dzisiaj zostaje oficjalnie przekazany do użytku szkolnego powstał dzięki dobrej woli Rady Gminy Pruchnik i Wójta Gminy.
W roku 1998 Rada Gminy przyjęła uchwałę o budowie obiektu gimnazjalnego a wykonanie tej uchwały powierzyła Wójtowi Gminy Pruchnik Panu Wacławowi Szkole.
Dzisiaj jesteśmy świadkami sfinalizowania tego wielkiego i wspaniałego przedsięwzięcia. Proszę, zatem Pana Władysława Flaka - Przew. Rady Gminy Pruchnik, Pana Wacława Szkołę - Wójta Gminy Pruchnik i Ks. Tadeusza Kocóra - Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Przemyskiej o przecięcie symbolicznej wstęgi i oficjalne otwarcie budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.

Następuje ceremonia przecięcia wstęgi.


Dziękuję Panom i Księdzu za dokonanie tego uroczystego aktu.

Konferansjer B: Teraz nastąpi bardzo ważny moment dzisiejszej uroczystości. W imieniu całej społeczności Gimnazjum proszę Ks. Dziekana Kazimierza Trelkę o zabranie głosu i poświęcenie nowej szkoły, pamiątkowej tablicy i pomnika Ks. B. Markiewicza

Poświęcenia budynku dokonuje Ks. Kazimierz Trelka, towarzyszą Mu Wójt Gminy Pruchnik mgr inż. Wacław Szkoła, Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik Władysław Flak, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Przemyskiej ks. dr. Tadeusz Kocór, Dyrekcja Gimnazjum, delegacja nauczycieli i uczniów.


Pamiątkową tablicę i pomnik święci Ks. Dziekan K. Lewczak.


Konferansjer A: Proszę o przejście pocztu sztandarowego, gości młodzież oraz orkiestrę do budynku Hali Sportowej gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.

Przejście do hali. Orkiestra gra.Druga część uroczystości odbywa się w Hali Sportowej


Konferansjer B: Proszę Dyrektora Gimnazjum Pana mgr Stanisława Szeligę o zabranie głosu.

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!
W historii naszego Gimnazjum Publicznego w Pruchniku, chociaż dopiero sześcioletniej, odnotowaliśmy wiele ważnych i o różnym charakterze wydarzeń.
W dniu dzisiejszym przeżywamy jednak uroczystość bardzo szczególną, uroczystość, która w historii szkoły zdarza się tylko raz i na zawsze zostanie w niej zapisana.
Dzień dzisiejszy, to dzień oficjalnego przekazania do użytku nowego obiektu gimnazjalnego oraz nadania naszemu Gimnazjum imienia i sztandaru.
Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila wielkiej radości, tym większej, że możemy ją przeżywać w tak licznym gronie i w obecności tak znamienitych Gości.

Powitanie Gości Przez Dyrektora Gimnazjum

Konferansjer A: Oddanie do użytku tego wspaniałego obiektu chcieliśmy połączyć z wyborem patrona naszego Gimnazjum. W wyniku przeprowadzonych wyborów, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice, największe uznanie otrzymał nasz rodak Ks. Bronisław Markiewicz. Społeczność szkolna zwróciła się z prośbą do Jego Ekscelencji Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika o akceptację naszego wyboru. Pozwolimy sobie na odczytanie listu, który otrzymaliśmy od Jego Ekscelencji.

Konferansjer B: Odczytuje listKonferansjer A: Rada Gminy Pruchnik podjęciem odpowiedniej uchwały zaakceptowała również naszą wolę.

Konferansjer B: Prosimy Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik Pana Władysława Flaka o odczytanie stosownej uchwały, która jest równocześnie aktem nadania szkole imienia.
   - Proszę o powstanie z miejsc.
   - Do! Nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Pruchniku!
Przewodniczący odczytuje Akt nadania imienia i przekazuje tekst dyrektorowi.Konferansjer B: - Po! Nadaniu imienia!

Konferansjer A: Obecnie będziemy świadkami uroczystej ceremonii poświęcenia i przekazania sztandaru naszej szkole, którego fundatorem jest Rada Rodziców. Proszę o zabranie głosu Pana Tadeusza Czaczkowskiego, pełniącego od początku istnienia Gimnazjum funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców.

Pan T. Czaczkowski:
Szanowni Państwo!
Przypadł mi wielki zaszczyt reprezentowania rodziców uczniów naszego Gimnazjum w tak ważnej uroczystości.
Rada Rodziców postanowiła przekazać szkole, w której wychowywane są i kształcone nasze dzieci najważniejszy z symboli, jaki może szkoła posiadać. Postanowiliśmy przekazać Gimnazjum Publicznemu im., Ks. Br. Markiewicza w Pruchniku Sztandar Szkoły.Jesteśmy przekonani, że wartości, jakie przekazywane są przez nauczycieli i wychowawców naszym dzieciom są zgodne z hasłem umieszczonym na Sztandarze: "Kochać Ojczyznę to za mało, trzeba jeszcze dla Niej pracować". Są to słowa Patrona naszego Gimnazjum - Ks. Br. Markiewicza.


Konferansjer A: Nastąpi teraz akt przekazania sztandaru.
Proszę o powstanie z miejsc i wystąpienie Pocztów Sztandarowych: rodziców, uczniów oraz dyrekcję Gimnazjum Publicznego Im. Księdza Bronisława Markiewicza
   - Do! Przekazania sztandaru!


Akt przekazania sztandaru wygłoszony przez 
Pana T. CzaczkowskiegoDyrekcja odbiera, dziękuje i wygłasza akt przekazania Sztandaru młodzieży:


Dyrektor S. Szeliga: Przyjmując sztandar wyrażamy serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragniemy zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszego Gimnazjum.


Wicedyrektor A. Jasiłek: Zwraca się do uczniów z pocztu: Przekazujemy sztandar w wasze ręce. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach symbolizowały hart ducha i wolę zwycięstwa. Niech będzie dla was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania.


Konferansjer A:
   - Po Przekazaniu Sztandaru!

Przewodniczący SU Radosław Wróbel: W imieniu koleżanek i kolegów dziękuje rodzicom i dyrekcji szkoły za przekazanie nam Sztandaru. Jest to dowód, na to, że darzycie nas Państwo dużym zaufaniem. Postaramy się go nie zawieść.


Obecnie mam Przyjemność prosić Ks. Krzysztofa Stanulę - Dyrektora Domu Księży Michalitów, aby zechciał poświęcić nasz Sztandar.

Poświęcenie Sztandaru.


Konferansjer B: Obecnie przewodniczący poszczególnych klas w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożą ślubowanie. Akt ślubowania odczyta przewodniczący SU. Prosimy Pana Dyrektora i Panią Dyrektor o odebranie ślubowania.
   - Baczność!
   - Do! ślubowania!


(Sztandar opuszczony, przewodniczący ślubują na sztandar)Przewodniczący SU:
Będziemy służyć Ojczyźnie naszej Rzeczypospolitej Polskiej,
Rzetelną nauką i wzorowym zachowaniem.
Dbać o dobre imię szkoły,
Szanować nauczycieli i wychowawców.
Solidnie wypełniać obowiązki ucznia.
Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami,
A tym samym godnie reprezentować osobowość młodego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferansjer B:
   - Po! ślubowaniu!
   - Poczet Sztandarowy wstąp
   - Spocznij!

Konferansjer A: Symbol naszego Gimnazjum został przekazany w ręce przedstawicieli uczniów, którzy swoją pracą i zachowaniem zasługują na zaszczyt reprezentowania nas w poczcie sztandarowym. Są to: Izabela Błajda, Rafał Niemczak, Agnieszka Wywrót.Konferajer B: Jak już wspomnieliśmy, wśród nas są znakomici goście i przyjaciele naszej młodzieży. Aby wyrazić im podziękowanie Rada Rodziców ufundowała symboliczne gwoździe. Proszę Pana Dyrektora o odczytanie listy osób do wbicia pamiątkowych gwoździ.

Ceremoniał wbicia gwoździ


Lista gości i zdjęcia


Ks. Tadeusz Kocór - Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Przemyślu


Ks. Kazimierz Lewczak - Dziekan Dekanatu Przemyskiego


Ks. Krzysztof Stanula - Dyrektor Domu Księży Michalitów w Miejscu Piastowym


Ks. Kazimierz Trelka
 - Proboszcz parafii pruchnickiej

Pan Janusz Kołakowsk
 - Wicestarosta Jarosławski

Pan Władysław Flak - Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Pan Wacław Szkoła 
- Wójt Gminy Pruchnik

Pan St. kpt Jacek Bzdęga - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Pan podinsp. Krzysztof Pobuta - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

Pan Janusz Dąbrowski 
- Burmistrz Jarosławia

Pan Zbigniew Serwański - dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlanego "RESBUD"w Rzeszowie

Pan Zbigniew Bogusz
 - Dyrektor JPB "Budexim" w Jarosławiu

Pan Józef Flaga - wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie

Pan Antoni Stępak - Wicedyrektor Zakładu Gazownictwa w Jarosławiu

Pan Adam Tołpa
 - Wicewójt Gminy Pruchnik

Pan Stanisław Górski
 - Sekretarz Gminy Pruchnik

Pani Alicja Chmielecka - Kierownik Referatu Oświaty UG w Pruchniku

Pan Zbigniew Stefanowski - Komendant Posterunku Policji w Pruchniku

Pan Henryk Sobolewski 
- Projektant obiektu

Pan Bogdan Cieślik 
- Kierownik budowy

Pani Halina Gładysz - Pracownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy

Pan Józef Szkoła
 - Pracownik UG

Pan Aleksander Szczepanik
 - Pracownik UG

Państwo Ewa i Józef Ozimkowie
 - Pracownicy UG

Pani Elżbieta Barszczak 
- Pracownik UG

Pani Janina Szczepanik
 - dyrektor SP nr 1 w Pruchniku

Pan Marek Madejowski 
- Radny Gminy Pruchnik

Pani Agnieszka Mielniczek 
- Skarbnik Rady Rodziców

Pan Eugeniusz Wywrót - Wiceprzewodnicązcy Rady Rodziców

Pani Beata Brzuchacz
 - Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Anna Pakuła 
- Skarbnik Rady Rodziców

Pan Stanisław Knap 
- Sponsor

Pani Weronika Szeliga
 - Nauczycielka

Pani Barbara Niżnik 
- Nauczycielka

Pani Marta Brzuchacz
 - Nauczycielka

Pani Anna Wróbel 
- Nauczycielka

Pani Mariola Błajda 
- Nauczycielka

Pan Edward Brzuchacz 
- Nauczyciel

Pan Stanisław Michalik 
- Nauczyciel

Pan Mariusz Kapyrka 
- Nauczyciel

Pan Kazimierz Pierzchała 
- Nauczyciel

Pani Halina Kamińska
- Nauczycielka

Pani Barbara Mroczka 
- Nauczycielka

Pani Katarzyna Kos 
- Nauczycielka

Pani Agnieszka Buryło, Pani Jolanta Mroczek - Pupka
- Nauczycielki

Pani Anzhela Stetsiv 
- Nauczycielka

Pani Izabela Olejarz
- Nauczycielka

Pan Adam Olejarz 
- Nauczyciel

Pani Anna Blok
- Nauczycielka

Pani Edyta Kochanowicz
 - Nauczycielka

Pani Magdalena Poziemska
 - Nauczycielka

Pani Katarzyna Capik 
- Nauczycielka

Pani Wioletta Kędzior 
- Nauczycielka

Pan Bogdan Sikorski 
- Nauczyciel

Pani Beata Stanik 
- Nauczycielka

Pan Marcin Szeliga 
- Nauczyciel

Pan Janusz Kozłowski
 - Nauczyciel

Pan Mariusz Podolak 
- Nauczyciel

Państwo Alicja i Leszek Gmyrkowie - Pracownicy Gimnazjum

Pani Maria Kołodziej 
- Pielęgniarka szkolna

Pan Marek Potyrała
 - lekarz weterynarii

Pani Agnieszka Jasiłek 
- Wicedyrektor Gimnazjum

Pan Stanisław Szeliga 
- Dyrektor Gimnazjum

Dyrektor dziękuje gościom za wbicie gwoździ i prosi o wystąpienia.
            Spośród zaproszonych gości głos zabrali :
- Wójt Gminy Pruchnik - Pan Wacław Szkoła
- Wicestarosta Jarosławski - Pan Janusz Kołakowski
- Projektant Obiektu - Pan Henryk Sobolewski
- Wicedyrektor ARiMR w Rzeszowie - Pan Józef Flaga
- Wicedyrektor Gimnazjum Pani Agnieszka Jasiłek odczytała list od Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pana Mirosława KarapytyKonferansjer A: Baczność!
   - Sztandar wyprowadzić!
   - Spocznij!


Konferansjer B: Zapraszamy państwa na program artystyczny, zaprezentowany przez uczniów naszego Gimnazjum. Młodzież przygotowały Pani mgr Barbara Niżnik, Pani mgr Agnieszka Błachuta i Pani mgr Magdalena Poziemska przy współpracy Instruktora GCKTiS w Pruchniku Pana Krzysztofa Łuca.

Scenariusz części artystycznej - opr. mgr Barbara Niżnik

Zdjęcia z części artystycznej


Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim za udział w tej doniosłej uroczystości i zaprasza do zwiedzania szkoły oraz wpisywania się do Księgi Pamiątkowej, która znajduje się w Szkolnej Izbie Pamięci.

Tekst:

mgr Weronika Szeliga
mgr Katarzyna Kos