PLAN PRACY
Nad naszym zdrowiem, bezpieczeństwem i aktywnością fizyczną czuwa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.
Pieczę nad działalnością organizacji trzymają panie: mgr Mariola Błajda i mgr Jolanta Mroczek-Pupka.
Pracę wspomaga Zarząd Koła w składzie:
-przewodnicząca: Kamila Folta
-zastępca przewodniczącej: Amelia Fudali
-skarbnik: Natalia Lisik
-sekretarz: Michał Drelinkiewicz

Celem nadrzędnym do realizacji w nowym roku szkolnym jest uczestnictwo w programie „Trzymaj Formę”, który wprowadzi nas w tajniki zdrowego odżywiania i uaktywni sportowo.
Ponadto:
- weźmiemy udział w akcjach charytatywnych „ Pomóż i Ty” oraz w zbiórce nakrętek dla Fundacji „ Zdążyć z Pomocą”,
- zadbamy o ład i porządek wokół szkoły a także we własnym środowisku,
- swoją wiedzę z zakresu zdrowia poszerzymy oglądając filmy profilaktyczne,
- umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdzimy podczas spotkania z ratownikiem medycznym,
-zaopatrzymy apteczkę szkolną w środki opatrunkowe,
- zorganizujemy zbiórkę artykułów toaletowych.
W naszej pracy będziemy współpracować z Powiatową Stacją Sanitario-Epidemiologiczną w Jarosławiu, panią pedagog, panią pielęgniarką szkolną, nauczycielami wychowania fizycznego oraz wychowawcami klas.
Przypominamy, że pierwszą pomoc przedmedyczną w szkole można uzyskać od pielęgniarki szkolnej oraz od opiekunów Szkolnego Koła PCK.
Jednocześnie informujemy, że uczeń nie może otrzymać w szkole środków farmakologicznych o działaniu przeciwbólowym.
Dziękujemy