PLAN PRACY

 

PLAN PRACY KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

DZIAŁAJĄCEGO PRZY

GIMNAZJUM PUBLICZNYM W PRUCHNIKU

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

 

Opracowanie planu pracy

 

 

 • Zebranie organizacyjne
 • Przedstawienie planu pracy organizacji na apelu „Poznajmy się”

 

 

Wrzesień

Wrzesień

 

Opieka nad obiektami chronionymi lub zasługującymi na ochronę

 

 

 • Pomnikiem Grunwald
 • Obeliskiem ku czci pomordowanych Żydów
 • Zbiorową mogiłą żołnierzy Armii Krajowej

 

 

Jesień, wiosna

     

      ,,

 

Prace porządkowe;

promowanie akcji mających na celu ochronę środowiska naturalnego

 

 

 

 • Renowacja karmników umieszczonych na terenie przyszkolnym
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym
 • Porządkowanie terenu przy budynku Gimnazjum
 • Opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole i na terenie przyszkolnym
 • Prowadzenie hodowli akwariowej w pracowni biologicznej
 • Zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii

 

Wrzesień

 

Wrzesień

Październik

Październik

Wiosna

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Działalność wychowawczo

 - propagandowa

 

 • Prowadzenie gazetki o tematyce przyrodniczej
 • Akcje uświadamiające konieczność segregacji odpadów, racjonalnej gospodarki wodnej, zagrożeń związanych z emisją trujących substancji do atmosfery
 • Zbiórka zniczy
 • Propagowanie ochrony drzew przed wycinaniem - pogadanki, plakaty
 • Przeprowadzenie akcji dokarmiania zwierząt

i ptaków

 • Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej
 • Organizowanie wycieczek połączonych z nabywaniem umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt
 • Organizacja akcji charytatywnych

 

 

Cały rok

Cały rok

 

 

 

Październik

Grudzień

 

Zima

 

Maj

 

Wiosna

 

Cały rok

 

Podsumowanie działalności

 

 

 • Zebranie sprawozdawcze
 • Apel podsumowujący działalność organizacji uczniowskich

 

 

Czerwiec

     

 

 

                                                               Opiekunowie KMP:

                                                                 mgr Agnieszka Buryło

                                                                                                                                 mgr Beata Gomułka

                                                                    mgr Katarzyna Jedlińska