Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.

- oddz. w Pruchniku

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. - oddz. Pruchnik
37-560 Pruchnik, ul. Szkolna 12
tel. 0512 483 686

 

Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2009 roku w budynku Publicznego Gimnazjum w Pruchniku.

 

Odpłatność za naukę w roku szkolnym 2009/2010 Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim - oddział w Pruchniku utrzymywana jest z wpłat dokonywanych przez rodziców. . Odpłatność za naukę w roku szkolnym 2009/2010 ustala się następująco.

 

Odpłatność za naukę

Wyszczególnienie

Cykl podstawowy

Cykl rozszerzony

Roczny koszt nauki 

1 800,- zł 

2 400,- zł 

Jednorazowa opłata roczna (rabat 100,- zł), do 20 lipca 2009 

1 700,- zł 

2 300,- zł 

Rata I - (opłata wakacyjna), do 20 lipca 2009 

100,- zł 

100,- zł 

Rata miesięczna - w okresie od września 2009 do czerwca 2010 

170,- zł 

170,- zł 

Zniżka dla rodzeństwa, za 2-gie i kolejne dziecko (miesięcznie) 

40,- zł 

40,- zł 

Dopłata za instrument dodatkowy (miesięcznie) 

55,- zł 

55,- zł 

 

Zapisy uzupełniające na rok szkolny 2009/20

NIEPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. - ODDZ. W PRUCHNIKU
OGŁASZA ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE
do Klasy pierwszej na rok szkolny 2009/2010

 

Termin przesłuchań wstępnych należy uzgodnić indywidualnie z dyrektorem szkoły.

Zapisy uzupełniające trwają do 30 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 0512 483 686.

 

Zajęcia odbywają  się :

 

Poniedziałek  od godz .14 :15 – do godz. 18 : 30

Środa             od godz.  13:15 – do godz.  18 : 30