AKTUALNO¦CI PROJEKTU

O PROJEKCIE

KONTAKT

NASZE GIMNAZJUM REALIZUJE PROJEKT
"TWOJA WIEDZA TWOJE OKNO NA ¦WIAT"

Nazwa projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nazwa poddziałania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jako¶ci usług edukacyjnych

Od dnia 6.10.2008 roku nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W zwi±zku z tym uczniowie mog± korzystać z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te podzielono na trzy grupy:
A. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klas I i II ze ¶redni± poniżej 3,0
B. Zajęcia przygotowuj±ce do EG dla wszystkich chętnych z klas III
C. Koła zainteresowań z poszczególnych przedmiotów dla uczniów ze wszystkich klas o ¶redniej powyżej 4,0

Każdy uczeń może brać udział w więcej niż jednej formie zajęć.

I grupa
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


Język angielski (2 grupy) 1 grupa klasy I - mgr Anna Blok
                                         2 grupa klasy II - mgr Anzhela Stetsiv
Matematyka (4 grupy) - 2 grupy klas I mgr Agnieszka Jasiłek, mgr Mariusz Podolak
                                       2grupy klas II mgr Agnieszka Buryło, mgr Agnieszka Jasiłek
Język polski (4 grupy) - 2 grupy klas I - mgr Barbara Niżnik, mgr Halina Kamińska;                         
                                      2 grupy klas II mgr Izabela Olejarz, mgr Halina Kamińska
Fizyka (2 grupy) - 1 grupa klas I mgr Jolanta Mroczek - Pupka
                             1 grupa klas II mgr Jolanta Mroczek - Pupka
Chemia (2 grupy) - 1 grupa klas I mgr inż. Kazimierz Pierzchała
                               1 grupa klas II mgr inż. Kazimierz Pierzchała

II grupa
Zajęcia przygotowuj±ce do EG

Język angielski (2 grupy) -  Katarzyna Tomczyk
Matematyka (2 grupy) mgr Agnieszka Buryło, mgr Mariusz Podolak
Język polski (2grupy) - mgr Marta Brzuchacz, mgr Izabela Olejarz
Biologia (1 grupa) - mgr Weronika Szeliga
Chemia (1 grupa) - mgr inż. Kazimierz Pierzchała
Fizyka (1 grupa) mgr Barbara Mroczka
Geografia (1 grupa) - mgr Mariola Błajda

Grupa teatralna - mgr Izabela Olejarz, mgr Agnieszka Błachuta
Trening aikido - firma AKME

III grupa
Zajęcia ukierunkowuj±ce na rozwój kompetencji kluczowych i koła zainteresowań

Język angielski (3 grupy) - 2 grupy mgr Anzhela Stetsiv
                                          1 grupa mgr inż. Anna Blok
Język rosyjski (1 grupa) - mgr Halina Kamińska
Informatyka (3 grupy) - mgr inż. Mariusz Kapyrka

Kółka zainteresowań:
Geografia - 1 grupa mgr Wioletta Grzech-Kędzior
                   1 grupa mgr Mariola Błajda
Laboratorium młodego chemika - 1 grupa mgr inż. Kazimierz Pierzchała
Koło badaczy przyrody - 1 grupa mgr Jolanta Mroczek - Pupka